Pár slov o nás

Firmu KIKOMAL som založil v roku 1998. Po skúsenostiach v stavebnej oblasti som sa rozhodol zúročiť vedomosti získané v stavebníctve. 

Obsah práce je zameraný na maliarske, natieračske, sadrokartónové práce, ručné sadrové omietky a zatepľovanie rodinných domov. 

Dôraz kladiem na kvalitu vykonaných prác. 

Cena práce zodpovedá kvalite vykonanej práce. 

Obhliadka s konzultáciou a cenová ponuka Vám bude vypracovaná zdarma.